13260100_1025219850847198_3151736992334545456_n

Od grudnia 2017 roku na odcinku Grudziądz – Gardeja Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy wprowadzi rozkładową prędkość 30 km/h dla pociągów pasażerskich oraz autobusów szynowych ze względu na zły stan toru. Obecna prędkość szlakowa czyli 70 km/h obowiązuje tylko teoretycznie, gdyż w kilometrze 63,450-68,100 obowiązuje stałe ograniczenie prędkości do 20/30 km/h a także w km 74,100-75,200 do 30 km/h.

Pomiędzy tymi ograniczeniami mamy jednak 6 km toru we względnie dobrym stanie, więc niezrozumiałe jest obniżenie prędkości szlakowej z 70 do 30 km/h na całości szlaku od km 58 do 75. Obniżenie prędkości szlakowej powinno nastąpić punktowo od km 63-68 oraz
74-75, na pozostałym odcinku prędkość powinna być na niezmienionym poziomie, podobnie jak na linii 215. Kolejnym niezrozumiałym faktem są zamknięcia torowe, związane z pracami modernizacyjnymi – niby nic dziwnego lecz będą trwać od 06.03.2017-29.12.2017 na odcinku Malbork – Kwidzyn czyli najlepszym na tym odcinku linii – prędkość 70/80 km/h bez ograniczeń stałych na stan toru. Tymczasem najbardziej zniszczony odcinek od Grudziądza do Gardei pozostawiony sam sobie bez bieżącego utrzymania będzie narażony na dalsze obniżania prędkości z 30 do 20 km/h, co w konsekwencji przełoży się na likwidację połączeń w mglistej perspektywie rewitalizacji, która przesunie się być może na lata 2018/2019. Obecna liczba połączeń na odcinku Grudziądz – Kwidzyn kształtuje się na odcinku 4 par w dni robocze i 1 pary w niedzielę. Oferta ustawiona jest przede wszystkim pod dojazdy do/z Malborka – przyjazdy do Malborka 6:48/7:32, 10:06, 16:16, 18:54, 21:19, brakuje jednak typowych dojazdów dla Grudziądza – pierwszy pociąg dojeżdża na godzinę 08:29 – nie jest to więc pora szkolno-pracownicza. Pozostałe przyjazdy: 13:45, ten powinien być opóźniony o około 40 minut, 17:17, 19:32, 21:26. Należy poprawić odjazdy
z Grudziądza – pociąg z godziny 14:45 powinien odjeżdżać o godzinie 15:30, pociąg
z godziny 17:23 o 17:30, pociąg z 19:42 należy opóźnić na godzinę 20:00 i zmienić termin kursowania na typowo studencki – w 5 i 7, z równoczesnym wydłużeniem do/z Gdyni Chyloni. Pociąg Bursztyn w wakacje powinien zostać wydłużony do stacji Łeba, tak jak pociąg Tur jest wydłużany do stacji Hel.

Zwiększenie oferty pasażerskiej nie jest obecnie możliwe z powodu stanu torowiska, jednakże brak bieżącego utrzymania może spowodować zawieszenie przewozów pasażerskich. Raz już tak się stało – 1 lutego 2008 zawieszono kursowanie pociągów pasażerskich z Kwidzyna do Grudziądza z powodu złego stanu torowiska i ograniczenia do 10 km/h. W tym czasie dokonano wymiany podkładów w km 67-69, co pozwoliło podnieść prędkość do 70 km/h, z ograniczeniami do 30 km/h i właściwie to utrzymuje się do dziś.

Dziwi także brak aktywności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego co do najszybszego ujęcia i rozpoczęcia remontu tego odcinka z RPO a także Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy, który mógłby dokonać remontu „systemem gospodarczym” z podkładów staroużytecznych choćby z linii kolejowej nr 353, co pozwoliłoby podnieść prędkość z obecnych 20/30 km/h do 70 km/h i znacząco skrócić czas jazdy. Taki remont pozwoliłby w niedalekiej przyszłości poprawić ofertę pasażerską w ramach Swiss Contribution.

Źródła:

http://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Reg_przydzielania_tras/Regulamin_2016_2017/07.04.2016/P_16-17_Z_5.1_w.1.pdf – harmonogram zamknięć torowych

http://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Reg_przydzielania_tras/Regulamin_2015_2016/01.06.2016/N_ZAL_2.1A_20160601082036.pdf – wykaz prędkości rozkładzie 2015/2016 i dla porównania wykaz prędkości w rozkładzie 2016/2017: http://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Reg_przydzielania_tras/Regulamin_2016_2017/01.06.2016/N_ZAL_2.1A_20160601085908.pdf

http://www.wmtmk.pl/forum/printview.php?t=627&start=0&sid=ade09a2626a64e8c225ab998040b8edb – doraźne naprawy linii 207

One thought on “Stan techniczny linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – Gardeja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *